Užitečné informace

Užitečné informace
Česky Deutsch English

Užitečné informace

Desatero dobrého návštěvníka hradu Rabí, fotografování a filmování, bezbariérový přístup, domácí zvířata.

oddelovac

DESATERO DOBRÉHO NÁVŠTĚVNÍKA HRADU RABÍ


Návštěvníky prosíme o dodržování následujícího:

obr

 • nekouřit v prostorách celého objektu
 • vhazovat cokoli do hradní studny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů
 • tábořit v areálu objektu a na k němu přilehlých pozemcích
 • nepoškozovat a neohrožovat objekt, jeho sbírky i jiný majetek v areálu objektu
 • nedotýkat se stěn a vystavených předmětů, nepsat nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
 • nelézt ani nešplhat na hradní zdi
 • neopouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
 • nejezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory.
 • nerušit hlukem (používáním mobilních telefonů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce ani jinak ztěžovat ostatním návštěvníkům prohlídku, uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů
 • majitele psů prosíme, aby v areálu hradu i jeho bezprostředním okolí likvidovali jejich exkrementy

oddelovac

Vstupné

 • Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro jednu určitou prohlídku.
 • Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 • Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Kdo k nám nesmí:

 • osoby důvodně podezřelé z opilosti či požití drog
 • jedinci v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu

Přání a stížnosti

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání předložena na pokladně hradu.

Fotografování a filmování

Na hradě je povoleno fotografování a filmování jak v interiérech tak v exteriérech hradu.
Fotografování ani filmování pro osobní potřebu není zpoplatněno.
Správa hradu si vymezuje toto povolení měnit ve zdůvodněných případech.

Bezbariérový přístup

Rabí je zříceninou. O bezbariérovém vstupu se v případě tohoto hradu nedá hovořit. Přesto se našim hendikepovaným spoluobčanům snažíme vyjít vstříc. Rozhodnou-li se hrad navštívit, čeká je nelehký výstup k bráně hradu. K tomu je třeba zdatného průvodce. Je možné obrátit se na pokladnu hradu, kde jim bude poskytnuta pomocná ruka. (V nouzových případech mohou kontaktovat i kancelář Správy hradu, která se nachází pod příkrým výstupem k hradní bráně). Možnosti shlédnout prohlídkové okruhy jsou přesto značně omezené. Vstup bez bariér je pouze na spodní velké nádvoří, kde lze zajistit návštěvu hradní konírny (bočním vstupem). Návštěva dalších částí hradu je pro vozíčkáře bez pomoci několika osob, které bohužel nejsme schopni zajistit, téměř nemožná.
Věříme, že do budoucna se podmínky zpřístupňování hradu tělesně postiženým budou zlepšovat. Děkujeme všem za pochopení.
Správa hradu.

Domácí zvířata

Rabí je přívětivé i k našim čtyřnohým přátelům. Jejich vstup do hradu nezakazujeme. Je-li zvíře svým majitelem zajištěno (na vodítku nebo ve zvířecím boxu) a neohrožuje ostatní návštěvníky, může se svým majitelem vstoupit do prostoru, na který si jeho majitel zakoupí řádnou vstupenku. Vstup zvířete je za těchto podmínek zcela zdarma.

Volné pobíhání psů a jiné zvěře je však v areálu hradu zakázáno.

oddelovac

  o-nas

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.