Cyklostezky

Cyklostezky
Česky Deutsch English

Cyklostezky

oddelovac

OKRUŽNÍ STEZKA č.2084

obr
Průběh

Žichovice - Rabí - Budětice - Tedražice - Čejkovy - Zbynice - Čermná

Náročnost, povrchy, provoz motorových vozidel

Trasa je vedena především po místních komunikacích se zpevněným povrchem a po komunikacích nižšího řádu s malým provozem. Na trase není žádné výrazné převýšení. Je vhodná pro horská, treckingová i silniční kola.

Servisy, půjčovny, občerstvení, mobiliář

Občerstvení:
Žichovice, Rabí, Čejkovy Mobiliář: trasa je vyznačena silničním značením, nejsou instalovány informační tabule.

oddelovac

OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA SUŠICE - Putování krajem Karla Klostermanna

Tato připravovaná stezka povede v blízkosti hradu. Projet se po ní můžete po celé délce řeky Otavy. Stezka zároveň bude postupně napojena na stejné komunikace na rakouské a bavorské straně. Celá trasa měří 166 kilometrů, začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry a Otavy, prochází přes Hartmanice, Sušici, Horažďovice, Strakonice a končí ve Zvíkovském Podhradí.

Na její trase jsou k dispozici:
  • informace pro cyklisty
  • přístřešky s posezením
  • kolostavy
  • odpadkové koše
  • houpačky, průlezky

Projekt Otavské cyklistické stezky je jednou z páteří cyklistické dopravy v oblasti jihozápadních Čech, který je zaměřen zejména na rodiny s dětmi a vícečlenné skupiny

oddelovac
  o-nas

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.