Výlety do okoli

Výlety do okoli
Česky Deutsch English

Výlety do okoli

oddelovac

Hrad Velhartice

Vzdálenost od Rabí: 22 kmvelhartice

Hrad, který Vás mile překvapí! Jedná se o gotický hrad s naprosto unikátním kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem. Na spodním nádvoří můžete navíc navštívit bývalý hradní pivovar a pozůstatky vinopalny. Dominantou hradu jsou torza Rajského paláce, který je spojen s přední věží zmíněným mohutným mostem. Mezi Rajský a jižní palác byl v 17. stol. umístěn pozdně renesanční palác s arkádovým průčelím, zvaný po svém staviteli Huertovo křídlo.

Více informací naleznete na stránkách hradu: www.hradvelhartice.cz

Hrad Kašperk

Vzdálenost od Rabí: 23 km

Navštivte nejvýše položený královský hrad na území Čech (886 m.n.m.).Jde o gotický hrad tyčící se nad městem Kašperské Hory. Vznikl kolem roku 1360 na popud KasperkKarla IV. Objekt měl zajišťovat nejen zemskou hranici, ale i důležitou obchodní cestu zvanou Zlatá stezka, která spojovala Čechy s Bavorskem a dalšími oblastmi západní Evropy. Kromě toho měl za úkol chránit četné zlatorudné doly v okolí města Kašperské Hory, které bylo již ve 14. st. významným horním městem. Stavbu realizoval dvorní stavitel Karla IV. Vít Hedvábný. Po roce 1616 se majitelem zpustlého hradu stalo město KH, které je majitelem i dnes. V současnosti je prohlídkový okruh tvořen návštěvou budovy purkrabství, zříceninami hradního paláce a východní věží vnitřního hradu, z jejíž 5 patra je krásný výhled do okolí.

Více informací naleznete na stránkách hradu: www.hradkasperk.cz

Sušice

Vzdálenost od Rabí: 10 km

Město, často nazývané „Bránou Šumavy“, jež je přirozeným susicecentrem středního Pootaví. Vzniklo na počátku 13 st. na místě starší osady rýžovníků zlata. Dominantou sušického náměstí je radnice (sídlo dnešního Městského úřadu) a celá řada renesančních domů , např. Voprchovský dům (původně gotický dům, jež získal kolem roku 1600 malebný renesanční štít) – dnes sídlo muzea Šumavy. Součástí expozice muzea je slavný Sušický mechanický betlém, sbírky skla a sbírky týkající se historie sirkařství.

Kromě celé řady církevních staveb určitě návštěvníka města zaujme barokní poutní kaple Aděla Strážce, tyčící se vysoko nad městem. Ve městě naleznete celou řadu možností kulturního, sportovního i rekreačního vyžití. Velké množství hotelů, penzionů a restaurací v Sušici a okolí je připraveno nabídnout své služby. Pro okolí Sušice je typická pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika a hipoturistika.

Více informací hledejte na www.sumavanet.cz/susice/

Horažďovice

Vzdálenost od Rabí: 10 kmhorazdovice

Město ležící na řece Otavě, vyhlášené městem roku 1292. Na přelomu 15. a 16 st. měl hrad Rabí i město Horažďovice stejného majitele v postavě Půty II. Švihovského, jenž je pohřben v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, jehož byl zároveň i donátorem. V zámku stojícím na místě středověkého městského hradu sídlí městské muzeum (www.muzeumhd.cz). V centru města se nachází celá řada zajímavých památek, např. Červená brána (zvaná také Pražská), jež je jedna z nejstarších dochovaných bran na území Čech.

Více informací najdete na www.sumavanet.cz/horazdovice/

Kašperské Hory

Vzdálenost od Rabí: 26 kmkasperske-hory

Nejvýše položené gotické město v Čechách (740m.n.m.), které se těšilo pozornosti krále a císaře Karla IV., je zároveň místem románů a povídek Karla Klostermanna (1848 – 1923). Vzniklo v průběhu 13.st. jako hornická osada při bohatých zlatých dolech. Okolím města prochází celá řada naučných stezek, jenž se věnují tomuto fenoménu. Na rozsáhlém náměstí se kromě kostela sv. Markéty nachází i nádherná ukázka renesančního a barokního stavitelství v podobě Kašpersko-Horské radnice s typických trojštítým průčelím.

Kašperské Hory jsou mimo jiné i městem muzeí. Naleznete zde nejen muzeum Šumavy s vlastní galerií, ale i muzeum historických motocyklů a hraček a další.

Více naleznete na stránkách www.sumavanet.cz/khory/

Rozhledna Svatobor

Vzdálenost od Rabí: 12 kmSvatobor

Legendami opředená hora, 845 m n. m., nad městem Sušicí korunovaná

31.6 m vysokou rozhlednou a turistickou chatou z roku 1936. Rozhledna nabízí malebný výhled do širokého okolí a v přilehlé chatě možnost občerstvení i ubytování.

Z věže je výhled na:

  • severovýchod: hrad Rabí, Prácheň, na obzoru Středočeská vrchovina
  • jihovýchod: Sedlo, hrad Kašperk, Ždánov a Javorník
  • jihozápad: Sokol, hřeben Pancíře a Můstku, Jezerní stěna a Velký Javor

více na www.svatobor.cz

oddelovac

 

  o-nas

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.