Obec Rabí a okolí

Obec Rabí a okolí
Česky Deutsch English

Obec Rabí a okolí

oddelovac

MĚSTO RABÍ

obec-rabi-stare-foto

Město leží v okrese Klatovy asi 10 km severovýchodně od Sušice
ve výšce 4 87 m nad mořem. Rabí je malebným městečkem, ležícím v blízkosti řeky Otavy, v krajině Pošumaví, s řadou zajímavých míst.
Počet obyvatel: 345
V obci je Městský úřad se službou Czech Point, pošta, mateřská školka, jeden obchod s potravinami, jeden hotel (Atawa), jedna hospůdka, soukromé penziony a turistická ubytovna TJ Sokol se sportovním  areálem.
Historie
Počátky Rabí zůstávají nejasné. První zprávy pocházejí z roku 1373, kdy je Rabí prvně připomínáno jako opevněné městečko s kostelem. Městečko vznikalo jako podhradí významného a ve 14. století značně rozšiřovaného hradu. V té době bylo omezeno pouze v prostoru pozdějšího tzv. Hořejšího města, zvaného též Hradčany. Jeho největší rozmach spadá do doby panování Půty Švihovského z Rýzmberka. Ten si r. 1499 vyprosil u krále Vladislava Jagellonského povýšení podhradí na město s řadou privilegií. Krátce po získání královského privilegia vystavil Půta Švihovský městu zakládací listinu, jíž mu propůjčil práva města Horažďovic. V roce 1499 bylo též založeno tzv. Dolejší město v podobě středně velkého obdélníkového náměstí s neúplnou pravoúhlou sítí ulic. obec-rabi-stare-foto2
Od roku 1513 má město Rabí i svůj městský znak. Z této doby také pochází kamenné hradební opevnění města. Hradební zeď začíná jižně od kostela a pokračuje uvnitř domů až k dnešní škole. U ní je dosud zachovanýzbytek brány, jíž se do městečka vjíždělo. V těsné blízkosti hradeb zřídili v 17.století svůj hřbitov příslušníci místní židovské komunity. Zajímavostí jsou náhrobky tesané z vápence. Osou druhé části města, postavené na pozemcích darovaných Půtou II. měšťanům roku 1499, je novější cesta spojující Sušici a Horažďovice. U ní se kousek za obcí nachází barokní hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého. Baroko zanechalo v Rabí výraznější stopu a to nejen na náhrobcích zmíněného židovského hřbitova, ale i na náměstíčku, které je dokola lemované štíty selského baroka.
Současnost

V současnosti láká Rabí své návštěvníky nejen prohlídkou hradu, ale naleznete zde i další vyžití. V letních měsících se můžete jít osvěžit k nedaleké řece Otavě, k rozličnému sportování je k dispozici areál místního Sokola s tenisovým (popř. volejbalovým) kurtem nebo rozlehlý sál kulturního domu. Poskytované komplexní služby turistům se nadále rozvíjejí tak, aby se každý v Rabí cítil jako doma. V tomto duchu je i nabídka drobného soukromého muzea lidových řemesel na rábském náměstí otevřeného vždy v hlavní sezóně. Více informací o obci naleznete na stránkách www.obecrabi.cz oddelovac

Prácheň

Vzdálenost od Rabí: 9 kmprachen

Zřícenina hradu, nacházející se v místech staroslovanského hradiště (10.-11. století). Do roku 1264 byla Prácheň sídlem stejnojmenného kraje. Na počátku 14.st. byl zde vybudován gotický hrad, dále upravený v 15 st. Z předhradí se zachovala část obvodové hradby s mohutnou okrouhlou věží a z vlastního hradu zůstaly zbytky staveb při hradbách. Dobře zachované jsou i 4 flankovací věže. Na konci ostrohu je část obvodové hradby a torzo další věže. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Džbándzban

Vzdálenost od Rabí: 3,5 km
Zřícenina hradu Džbán stojící nad obcí Budětice na zalesněném vrchu Džbán. Hrad byl založen koncem 13. stol. pány z Budětic. Po roce 1380 však nechal Bohuslav z Budětic hrad svému osudu a ten rychle zpustl a změnil se ve zříceninu. Dodnes se dochovaly už jen základní zdi hradeb, spodek kulaté věže a náznaky bývalých příkopů. Zřícenina je volně přístupná.

Kaple Všech Svatých

Vzdálenost od Rabí: 1,5 km
Jen kousek od městečka Rabí, na hřebeni vrchu Líšná lze najít zříceniny zdí bývalé kaple Všech svatých. Legendy sem dokonce umísťují působení mnicha Vintíře nebo hovoří o hlásce hradu. Jiná historka vypráví o čertím kopytu, černé svatbě a podzemní sluji. Kdo se odváží stoupnout na kámen s otiskem kopyta a zadupat, ten pozná!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích

Vzdálenost od Rabí: 5 km
Kostel Nebevzetí Panny Marie je gotická stavba z 13. století, ale základy věže jsou ještě z doby románské. Když projdete malým hřbitovem octnete kostel-v-nezamyslicichse u kaple sv.Erazima, která se stala panteonem a hrobkou rodiny Lamberků, posledních majitelů hradu Rabí. Od kaple je nádherný výhled přes panský rybník na hrad Rabí. Trojlodní kostel má hlavní a boční lodě sklenuty pozdně gotickou diamantovou klenbou ze 16. století. Začátkem 17. století byl kostel barokně upravován do současné podoby. Z původní románské stavby se do dnešní doby zachovala kostelní věž s podvojnými okénky.

oddelovac

  o-nas

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.