Historie a zajímavosti

Historie a zajímavosti
Česky Deutsch English

Historie a zajímavosti

oddelovac
Nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách, ležící na vápencovém kopci nad stejnojmennou obcí.

Jádro hradu vzniklo patrně na počátku 14. století ve formě strážní, obytné věže. Hrad byl postaven na příhodném místě. Předpokládá se, že jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horažďovice a také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy.

Do psaných dějin vstupuje Rabí až mnohem později, roku 1380, historiekdy majiteli zdejšího území byli již Rýzmberkové. Rod Švihovských z Rýzemberka získal hrad koupí nebo prostřednictvím příbuzenských vztahů. Na přelomu 14. století a 15. století byl hrad přestavěn a opevněn a patřil k nejpevnějším v Čechách. Stalo se tak pravděpodobně v důsledku bojů mezi stoupenci krále Václava IV. a členy panské jednoty, k nimž patřil i tehdejší majitel hradu Břeněk Švihovský z Rýzmberka.

V roce 1407 získal Rábské panství Jan z Rýzmberka, jenž byl znám jako politický činitel a později odpůrce husitů. Proto také husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla a to v roce 1420 a 1421. Při druhém obležení zde Jan Žižka přišel o své druhé oko. Tato událost hrad Rabí asi nejvíce proslavila.

Po smrti Jana z Rýzmberka připadlo Rabí Vilému ml. z Rýzmberka a později jeho synovci Půtovi II. Švihovskému z Rýzmberka, který se díky svému nesmírnému bohatství a vlivnému postavení ( působil na postu nejvyššího zemského soudce ) zasloužil o nebývalý stavební rozmach objektu. Přestavba probíhala pravděpodobně za účasti předního architekta Benedikta Rejta. Hradní areál byl obehnán mohutnou obrannou zdí se systémem předsunutých dělových bašt. Půtovi synové, kteří vlastnili Rabí od roku 1504, se však velmi zadlužili a byli nuceni rodinné jmění postupně rozprodat. V roce 1548 přišlo na řadu Rabí.

V následujícím období hrad střídá majitele – Jindřich Kurcpach z Trachenberka, Diviš Malovec z Libějovic, Vilém z Rožmberka. V roce 1570 jej získává Adam Chanovský z Dlouhé Vsi, jehož rod si jej podržel ve svém vlastnictví do prvního desetiletí 18. století. Tehdy přešel objekt, již značně zpustlý, díky hospodaření posledních majitelů a těžkému období 30-ti leté války, do majetku šlechtického rodu Lamberků.

Okolo roku 1720 konečnou zkázu dokonal požár a také fakt, že volně přístupný hrad sloužil jako snadný zdroj stavebního kamene pro obyvatele okolních vsí. Lamberkové zříceninu v roce 1920 darovali Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích za symbolickou 1,- Kč. V této době začaly první záchranné práce na opravu hradu. V roce 1954 byl hrad předán do rukou státu a roku 1978 vyhlášen Národní kulturní památkou.

 

 

oddelovac

Osobnosti

Vilém z Rýzmberka - nejvyšší komoří krále Jiřího z Poděbrad. Nejvyšší komoří bylo cosi jako předseda vlády. Ač katolík tak se zasazoval o smíření s husity, a udržení české státnosti po období husitských bouří.

 

Půta II. Švihovský z Rýzmberka - nejvýznamnější majitel hradu, vzdělaný, renesanční aristokrat, zastávající funkci nejvyššího královského sudí. Na svých panstvích proslul jako zdatný hospodář a štědrý mecenáš.

 

Vilém z Rožmberka - nejznámější majitel hradu, přední český velmož ranného novověku.

 

Bohuslav Balbín - český historik 18. století, který hrad navštívil a popsal výjev na IV. neboli Žižkově bráně, který podrobně zachycoval ztrátu Žižkova oka před hradem.

 

Jindřich z Lamberka - byl posledním šlechtickým majitelem hradu. Posledním mužským zástupcem Lamberků na místním panství byl důstojník Abwehru Karl Otmar Lamberk, který byl v roce 1942 popraven za záhadných okolností v Osvětimi.

 

Hrad

Velikost - Rabí je svou rozlohou největší zříceninou na území Čech. Zdivo hradeb a budov je v celkové délce  téměř tří kilometrů.

 

Studna - Na prvním nádvoří se nachází ve skále tesaná hradní studna. Patří mezi nejhlubší, které je možné na českých hradech spatřit.

 

Stavební kámen - na celý hrad bylo použito vápence s velkým obsahem křemene. Kámen na stavbu byl těžen v místech vznikajících hradních příkopů.

 

Odpadní jímka -hradní rarita, ojedinělá přístavba lichoběžníkového půdorysu, která vznikla během pozdně gotické přestavby. Je součástí obytně-obranné věže Donjonu a byl do ní sváděn odpad z dvou hradních prevétů.

 

Hradní sklepení - v hradu se nachází rozsáhlé sklepní prostory v několika úrovních. Nejspodnější část sklepení byla do vápencového podloží vytesána ručně a dosahuje hloubky 9 metrů pod povrchem.

 

Kostel Nejsvětější Trojice - součástí hradního areálu je i pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice, který byl součástí hradního opevnění. Poslední úpravy jsou z počátku 20. století, kdy byl interiér kostela secesně vyzdoben. V loňském roce byl nalezen na fasádě kostela česky psaný nápis z roku 1684, který hovoří o úpravách kostela z tohoto období. (více v sekci Nabízíme -Kostel Nejsvětější Trojice)

 

Dřevěné prvky - na hradě se nachází zbytky mnoha dřevěných trámů. Tzv. dendrochronologickým průzkumem těchto dřev se podařilo určit léta, ve kterých došlo ke smýcení stromů, ze kterých byly trámy vyrobeny. Takto se podařilo zpřesnit dataci vzniku či stavebních úprav některých budov na hradě.

 

Filmování na hradě

1967 František Vláčil: „Markéta Lazarová" a „Údolí včel",

1970 Jiří Weigl: „Radúz a Mahulena",

1979 pasáž filmu Jiřího Krejčíka „Božská Ema",

1986 slovenská pohádka Juraje Herze „Galoše štěstí",

1991 Hynek Bočan: pohádkový příběh „O zapomětlivém černokněžníkovi",

1999 americká pohádka „O dracích a hladomornách",

česko-německý film pro děti Dany Vávrové „Hurá na medvěda",

česká pohádka Milana Cieslara „O jabloňové panně",

část francouzského seriálu  režisérky Josée Dayanové „Bídníci" s Gérardem  Depardieu v hlavní roli,

2000 ruské sci-fi Alexeje Germana „Je těžké být bohem",

2001 Petr Zelenka: „Rok ďábla".

 

Chcete vědět ještě větší zajímavosti?

Prahnete-li po opravdu zajímavých informacích, které se k hradu Rabí pojí. Chcete se dozvědět, jak to bylo se slavným vojevůdcem husitů Janem Žižkou, pátráte po legendách, pověstech, ale i faktických údajích, spisech, fotografiích z doby minulé i současné? My Vám to umožníme, ale musíte se o jejich zprostředkování zasloužit. Je to poměrně jednoduché! Zahrajte si některou z nabízených her na našich stránkách a maskot hry Vás k těmto informacím dovede.

Hodně štěstí!

 

oddelovac
  o-nas

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.