Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice
Česky Deutsch English

Kostel Nejsvětější Trojice

oddelovac
Historie

Původní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven pravděpodobně již na počátku 14. století. Z této stavby, sloužící zřejmě jako kostel pro vznikající podhradí, se dochovaly pouze obvodové zdi s triumfálním obloukem.
Nynější pozdně gotickou podobu získal kostel koncem 15. století, kdy jej nechal přestavět Půta II. Švihovský v rámci poslední velké přestavby hradu. Byl vysvěcen roku 1498. Nově postavené presbyterium mělo funkci obranné bašty, jež byla součástí opevnění podhradí. Ve zkoseném štítu kostela se dochovala čtyři gotická okénka a portál, nyní již zazděný, který vedl z podkrovní chodby na podklenutý most, spojující kostel s příhrádkem a opevněním hradu. Kostel tak zastával funkci hradní kaple. Na svorníky síťové žebrové klenby nechal Půta II. umístit erby rodů, spřízněných s rodem Rýzmberků (erby pánů z Hradce, z Velhartic, z Meziříčí a Lomnice a pánů ze Šternberka).
Kostel má půlvalbovou pozdně gotickou střechu. Pod nynějšími secesními malbami byly sondami zjištěny zbytky malby gotické.
Původní pozdně - gotický oltář sv. Jiří je uložen v Národní galerii v Praze.

Současnost

Hlavní část této významné stavby, dokladu pozdně gotického stavitelství, neodmyslitelně spojené jak stavebně tak i duchovně s hradem, je v současnosti veřejnosti nepřístupná. Přízemí kostela, tedy loď a přilehlé prostory se postupně upravují. Výrazným úspěchem byla obnova střešního pláště v letech 1996 – 1997 a především obnova resp. restaurování fasád kostela, které proběhlo v letech 2006 – 2008.
Nyní tedy zůstává úkol nejrozsáhlejší a nejnákladnější, restaurování interiérů a mobiliáře – vybavení kostela. Obě tyto akce spolykají částky v řádech miliónů korun. Přirozeně jsou plánovány na několik let, dle finančních možností. Z těchto důvodů si dovolujeme oslovit a poprosit čtenáře našich stránek o nápady, tipy na možné finanční zdroje či dokonce přímou finanční pomoc, prostě cokoli, co by přispělo brzkému znovuotevření kostela Nejsvětější Trojice široké veřejnosti. Přiblížit kostel veřejnosti byl také hlavní důvod, proč jsme před šesti lety zpřístupnili na období letních měsíců alespoň podzemí kostela, které bylo v letech 1998 – 2002 upravené jako výstavní a společenský prostor. Tam Vás srdečně zveme, vždy od počátku června do konce srpna ke shlédnutí některé z námi připravovaných (většinou fotografických) výstav.

oddelovac
  nabizime

copyright © 2004 - 2021 Michal Novák - kastelán • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.